Welkom

Welkom op de website van zorggroep Concordant

Apothekerszorggroep Concordant staat voor onderlinge samenwerking, patiëntveiligheid en –kwaliteit in de regio. Concordant wil werken aan het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening door haar leden. 

Alle farmaceutische zorg is verenigd in Concordant. De apotheken / apotheekhouden huisartsen binnen het adherentiegebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn lid van Concordant.

Missie

Concordant streeft voor haar leden naar een compleet en volledig medicatiedossier van hun patiënten. Dit dossier dient als basis voor de best mogelijke FPZ vanuit de apotheken van haar leden, zowel zorginhoudelijk als ook logistiek. Deze zorg wordt verleend met nadrukkelijke aandacht voor patiëntveiligheid en dient efficiënt, effectief te zijn en afgestemd te worden op de behoeften en/of wensen van de patiënt. De zorg wordt zoveel mogelijk in afstemming met andere disciplines verleend. Concordant faciliteert en toetst haar leden in het protocollair werken en aantoonbaar leveren van toegevoegde waarde.

Visie

Zorggroep Concordant is een solide samenwerkingsverband van en voor apothekers, dat tevens is gericht op samenwerking met professionals en instellingen binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Concordant is regionaal verankerd door deelname aan meerdere multidisciplinaire zorggroepen en zorgprogramma’s (ook bestuurlijk) en is voor cliënten, samenwerkende partners en verzekeraars een bekende en gerespecteerde partij.